Hamargarren urteurrenean, Berdeago Azokak azokaren ikuspegi bikoitza laburbiltzen duen formatu berri baten aldeko apustua egin du: Nature eta Energy (Natura eta Energia), Durangoko Landako Gunera bertaratzen diren ikusleen interesa ardaztuko duten gaiak. Martxoaren 22tik 24ra bitartean, Ihobek eta EEEk KLIMA AZOKA sustatuko dute. Proposamen ibiltari horren helburua da herritarrak sentsibilizatzea eta mobilizatzea klima-aldaketaren ondorioei buruz eta keinu txikiek eguneroko ohituretan duten garrantziari buruz, keinu txikiekin horiek arintzen eta egokitzen laguntzeko.

Ekoetxea sareak eta LIFE Urban Klima 2050, KLIMA Azoka proiektuak karpetan barrena ibilbide bat egitea proposatzen du. Karpa horietan, klima-aldaketa, etxeko ohiturak, mugikortasuna, aisia eta kontsumoa, LIFE IP Urban Klima 2050 proiektua eta, gainera, bertaratutakoei aukera ematen die konpromiso indibidual bat formalizatzeko, gainerako gizartearekin batera modu irmoan laguntzeko.

KLIMA AZOKAk bere ekintzaren alde egiten du, eta, horretarako, pasaporte moduko dinamika ludikoa erabiltzen du, autodiagnostiko-probak, informazioa, jarduketa posibleak eta abar eginez. Karpa bakoitzak jolasak ditu gure eguneroko bizitzako hainbat alderdiri buruz eta horiek klima-aldaketan duten eraginari buruz sentsibilizatzeko. Azken helburua da pertsona bakoitzak erronka bat bere gain hartzea, ekintzaren batekin konpromisoa hartzea.

---------------------------------------

En su décimo aniversario, Berdeago Azoka apuesta por un nuevo formato que resume la doble perspectiva de la feria: Nature y Energy (Naturaleza y Energía), materias que centrarán el interés del público asistente a Landako Gunea en Durango. Entre el 22 y 24 de marzo, Ihobe y EVE promoverán KLIMA AZOKA, una propuesta itinerante donde se persigue la sensibilización y movilización de la ciudadanía sobre los efectos del cambio climático y la importancia que poseen los pequeños gestos en los hábitos diarios para contribuir con pequeños gestos a su mitigación y adaptación.

 La red Ekoetxea y el proyecto LIFE Urban Klima 2050, KLIMA Azoka propone un recorrido por diferentes carpas en las que se abordan temáticas como el cambio climático, hábitos en el hogar, la movilidad, el ocio y consumo, el proyecto LIFE IP Urban Klima 2050 y ofrece además a las personas asistentes la oportunidad de cómo formalizar un compromiso individual que contribuya decididamente junto al resto de la sociedad.

KLIMA AZOKA apoya su acción sirviéndose de una dinámica lúdica en forma de pasaporte, con pruebas de autodiagnóstico, información, posibles actuaciones, etc. Cada carpa contiene juegos para sensibilizar sobre distintos aspectos de nuestra vida cotidiana y su afección al cambio climático. El objetivo final es que cada persona asuma un reto, que se comprometa con alguna acción.